KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU: KÜLTÜR VE EĞİTİM İSTİSNASI: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

BUDAK Tamer
2010 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/hukfak_0000001605 fatcat:j4ajmquz65cmjhptfvujxyfyua