A Case of Pancreatic Leiomyosarcoma
すい平滑筋肉腫の1例

Norihiro HAMAMOTO, Hideki TADA, Yasushi HONGO, Tetsuya TAKASHIMA, Takeshi HIGASHINO, Gakuji ADACHI, Nobusuke FUKUMOTO, Taizo MATSUMOTO, Toshiyuki NOMURA, Haruhiko AZUMI, Katsunori TODA, Ryoichi SHIMONO (+7 others)
1995 Gastroenterological Endoscopy  
doi:10.11280/gee1973b.37.1210 fatcat:yxjqfa47mnc5dgjtrjv4pl2vly