Becoming Borderless: Making the Unfamiliar Familiar- Erasmus Experience

Özgür Ateş
2019 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
This study focused on seventeen ERASMUS exchange students' experiences who were enrolled in a business course at a university in Turkey. The data was collected between the years 2013 and 2016, using reflective journaling. Through thematic analysis three overarching themes were identified in the reflective journals: Openness and willingness to engage in the unfamiliar, viewing study abroad experience as a catalyst for breaking down prejudices, and becoming "borderless" or culturally aware. Data
more » ... evealed that an international student mobility program can create intercultural awareness, help understand similarities and differences in people from different languages, cultures, religions, and countries, among exchange students who have been a part of it. Öz Bu çalışma öğrenci değişim programı çerçevesinde Türkiye'de İşletme bölümünden ders alan 17 Erasmus öğrencisinin deneyimine odaklanmaktadtır. Çalışmanın verileri yansıtma metodu çerveçesinde 2013-2016 arasında toplanmıştır. Tematik analiz yoluyla, yansıtıcı günlüklerden üç ana tema belirlenmiştir: Bilinmeyene/alışılan dışına çıkmaya isteklilik, açıklık" yurtdışında öğrenim görme deneyimiyle önyargıları aşma ve "sınırsız" veya kültürel farkındalık için bir katalizör işlevi görme. Veriler, uluslararası bir öğrenci hareketliliği programının kültürlerarası farkındalık yaratabildiğini, bunun bir parçası olan değişim öğrencilerinin, farklı dillerden, kültürlerden, dinlerden ve ülkelerden gelen insanlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlamalarına yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.
doi:10.33630/ausbf.607449 fatcat:hxn32m3xwbd7daodjxcq5yeuyq