Üst yapı porseleni uygulamasının yarı ve tam sinterize zirkonya alt yapıların bükülme dayanıklılıklarına etkisi

Melek Kavasoğlu, Cihan Akçaboy
2015 Acta Odontologica Turcica  
ÖZET AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ısı işlemi ve üst yapı porseleni uygulamasının yarı ve tam sinterize zirkonya alt yapıların bükülme dayanıklılıklarına etkisinin incelenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Yarı ve tam sinterize bloklardan 15 mm çapında ve 1 mm kalınlığında 54 adet disk şeklindeki örnek bilgisayar destekli tasarım ve üretim tekniği (CAD/CAM) kullanılarak hazırlandı. Gruplar uygulanan işlemlere göre, kontrol grubu, ısı uygulanmış grup ve üst yapı porseleni uygulanmış grup olarak ayrıldı
more » ... olarak ayrıldı (n=9). Tüm örneklere iki-eksenli bükülme dayanıklılığı testi (üç top üzerinde piston) uygulandı. Veriler tek yönlü varyans analizi yöntemi ile değerlendirildi. BULGULAR: Yarı sinterize zirkonya örneklerde kontrol grubu ile ısı uygulanan ve üst yapı porseleni uygulanan gruplar arasında biaksiyel bükülme dayanıklılığı yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (sırasıyla p=0.227 ve p=0.351). Tam sinterize zirkonya örneklerde ısı uygulaması bükülme dayanıklılığını kontrole ve üst yapı porseleni uygulanan gruplara göre belirgin olarak azalttı (sırasıyla p=0.022 ve p<0.001); üst yapı porseleni uygulanan grup ile kontrol grubu arasında ise anlamlı fark bulunamadı (p=0.211). SONUÇ: Tüm grupların ortalama bükülme dayanıklılığı değerleri incelendiğinde, en yüksek bükülme dayanıklılığını üst yapı porseleni uygulanan tam sinterize zirkonya örnekler, en düşük bükülme dayanıklılığını ısı uygulaması yapılan yarı sinterize zirkonya örnekler gösterdi. ANAHTAR KELİMELER: Dental porselen; seramikler; yttria stabilize dörtgen zirkon KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN: Kavasoğlu M, Akçaboy C. Üst yapı porseleni uygulamasının yarı ve tam sinterize zirkonya alt yapıların bükülme dayanıklılıklarına etkisi Acta Odontol Turc 2015;32(1):12-8 YAYIN HAKKI: © 2015 Kavasoğlu ve Akçaboy Bu eserin yayın hakkı Creative Commons Attribution License ile ruhsatlandırılmıştır. Sınırsız kullanım, dağıtım ve her türlü ortamda çoğaltım, yazarlar ve kaynağın belirtilmesi kaydıyla serbesttir. [Abstract in English is at the end of the manuscript] © 2015 Kavasoğlu ve Akçaboy Acta Odontol Turc 2015;32(1):12-8
doi:10.17214/aot.43706 fatcat:lr37tqhlmrfodmpy27vyt6ooai