Актуальні напрями удосконалення системи метрологічного забезпечення державних полігонних випробувань зразків (комплексів) озброєння та військової техніки

А. В. Дзисюк, В. М. Бойко, Ю. П. Рондін, О. В. Коломійцев
2015 Озброєння та військова техніка  
Визначено актуальні напрями удосконалення системи метрологічного за-безпечення зразків (комплексів) озброєння та військової техніки на етапі їхніх полігонних випробувань. Сис-тематизовано основні вимоги до норматив-них, організаційних і технічних основ метрологічного забезпечення випробувань та напря-ми їхньої реалізації.
doi:10.34169/2414-0651.2015.3(7).18-23 doaj:7b3d3bad70524dcda53587d334fd340c fatcat:cb4eygsltvbktl67ydxhuwj27m