On the Pilot Agriculture Insurance Program in Zhejiang Province

Xingchun Zhong, Yang Qiao, Wei Lin, Man Li, Weihua Fang
2010 Agriculture and Agricultural Science Procedia  
doi:10.1016/j.aaspro.2010.09.017 fatcat:6t7otrz4zzhstb6sskzyx3exva