Også hjelperne kan bli traumatisert

Weronica Gratland, Annifrid Nergård
2017 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleiens.2017.63864 fatcat:mcyviup3dva75otn4bp7buaqvi