Dziecko i ruch w przestrzeni edukacji muzycznej

Katarzyna SADOWSKA
2022
Przedmiotem opracowania jest aktywność ruchowa dziecka w szeroko pojętej przestrzeni edukacji muzycznej. Aktywność, o której mowa, jest wywoływana poprzez percepcję muzyki, w tym przede wszystkim – rytmu muzycznego. Wobec postulatów formułowanych przez pedagogów powszechnej edukacji muzycznej autorka pragnie wyrazić własną opinię w debacie prowadzonej od wielu lat na temat marginalizacji muzyki w polskim systemie oświaty.
doi:10.34616/wwr.2022.1.217.231 fatcat:curx3hwvhrgvhm6vonlviwqvhq