Hondse toestanden in de Gentse Gemeenteraad (1824-1899)

Luc Devriese
2017 Ghendtsche Tydinghen  
Onze vroede vaderen zouden allang bezorgd geweest zijn om het honden-welzijn. Al heel lang zelfs: een andere eminente observator van de Gentse scene, Prosper Claeys, gaf een kort uittreksel weer uit een gemeentewet uit 1825, waarbij het voerders van honden- en geitenkarren (geitenkarren, jawel!) verboden werd in of op hun voertuig plaats te nemen.
doi:10.21825/gt.v28i3.6276 fatcat:lzkb3tj5kffjpo5gibddsyobu4