Effect of Production Year on Log Sale Prices: Example in Artvin, TURKEY

Atakan ÖZTÜRK, Ufuk DEMİRCİ, Kemal DİKİLİTAŞ
2019 Kastamonu University Journal of Forestry Faculty  
Material and method: Data of 83 third class normal length log parties (spruce, fir and yellow pine) which were produced in 2008 and 2009 by state forest enterprises in Artvin and sold in 2009 auctions, were used. Main results: It was determined that there was a statistical difference between average sales prices of third class normal length log parties produced in different years (2008 and 2009) by Mann-Whitney U test and this difference was in favor of parties produced in 2009. As sales price
more » ... 09. As sales price of products produced in previous year is lower, it causes revenue loss. Hence there is 20% sales revenue loss in third class normal length log. Research highlights: In order to eliminate this revenue loss, it is necessary to evaluate the market situation and prepare production and sales programs/plans by considering market demand and expectation. Öz Çalışmanın amacı: Bu çalışmada, Türkiye'de açık artırmalı satışlara konu edilen tomrukların satış fiyatları üzerinde üretim yılının etkisi belirlenmiştir. Çalışma alanı: Çalışma Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilmiştir. Materyal ve yöntem: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı devlet orman işletmeleri tarafından 2008 ve 2009 yıllarında üretilen ve 2009 yılındaki açık artırmalı satışlarda satılan toplam 83 adet üçüncü sınıf normal boy tomruk (ladin, göknar ve sarıçam) partisine ait verilerden istifade edilmiştir. Temel sonuçlar: Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre farklı yıllarda (2008 ve 2009) üretilen tomruk partilerinin ortalama satış fiyatları arasında 2009 yılı lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır. Bu şekilde satıldığı yıldan önceki yıl içinde üretilen ürünlerin fiyat seviyelerinin düşük gerçekleşmesi, devlet orman işletmeleri için gelir kaybı potansiyeli oluşturmaktadır. Nitekim bu kayıp üçüncü sınıf normal boy tomruk partileri için satış gelirlerinin %20'sine karşılık gelmektedir. Araştırma vurguları: Söz konusu satış geliri kaybını ortadan kaldırmak için devlet orman işletmeleri düzeyinde piyasanın mevcut durumunun çok yönlü olarak değerlendirilmesine, üretim ve satış programlarının / planlarının piyasa talep ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanmasına ihtiyaç vardır.
doi:10.17475/kastorman.662726 fatcat:mjqehaf6szdn7iyzisr63lobke