Historical aspect of the development of the theory of «Broken Windows» and main problems and benefits of its implementation into the law enforcement system of Ukraine

2022 Naukovyy Visnyk Dnipropetrovs kogo Derzhavnogo Universytety Vnutrishnikh Sprav  
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ «РОЗБИТИХ ВІКОН» ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ Й ПЕРЕВАГИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАВООХОРОННУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ Застосування ефективного підходу під час роботи правоохоронної системи України є дуже важливим фактором, що прямо впливає на розповсюдженість та поширеність злочинності в державі. Для обрання раціонального методу боротьби з проявами неповаги до суспільства покликані наукові дослідження. Під час написання статті було використано такі методи дослідження: опис, аналіз,
more » ... интез, порівняння. Матеріалом для дослідження стали зарубіжні та вітчизняні наукові роботи (статті, журнали та публікації за напрямом дослідження даної тематики). Ключові слова: «теорія розбитих вікон», наскрізна злочинність, психологічний вплив, відсутність порядку, сигнал до вчинення кримінально-протиправних дій.
doi:10.31733/2078-3566-2021-4-39-45 fatcat:a2lxo3oxxvgotlbjhdnb3mkm7q