ВИВЧЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ ЕКСТРАКТІВ ІЗ ПЛОДІВ СЛИВИ ДОМАШНЬОЇ

I. V. Senjuk, Bashar Jabar Al Sahlani, Mohammed Shahm Basim
2018 Фармацевтичний часопис  
Мета роботи. Вивчення гепатопротекторної активності сухих екстрактів із плодів сливи, яку оцінювали за активністю гепатоспецифічних ферментів у сироватці крові, а також за впливом на показники білкового обміну, зокрема на рівень сечовини та загального білка у крові тварин. Матеріали і методи. Алкогольний гепатит викликали через внутрішньошлункове введення 40 % етанолу в дозі 7 мл/кг протягом 7 днів. Сухі екстракти з плодів сливи вводили внутрішньошлунково у дозах 100 та 200 мг/кг.
more » ... рично визначали активність амінотрансфераз, лужної фосфатази, γ-глутамілтранспептидази, рівень сечовини та загального білка. Результати й обговорення. Розвиток експериментального алкогольного гепатиту супроводжувався цитолітичним синдромом та ураженням гепатобіліарної системи. У крові збільшувався рівень сечовини та зменшувався рівень загального білка. Сухі екстракти достовірно знижували активність гепатоспецифічних ферментів, нормалізували рівень сечовини та загального білка лише у дозі 200 мг/кг. Високу ефективність проявив сухий екстракт, що містив волокна, він наближався до препарату порівняння «Силібору». Зниження активності лужної фосфатази при введенні сухих екстрактів, що містили волокна, свідчило про нормалізацію секреторної функції печінки в щурів що, зумовлено посиленням екскреції жовчі. Висновки. Сухі екстракти, що містили волокна та полісахаридні комплекси, продемонстрували виразний гепатопротекторний ефект. Максимальна гепатопротекторна активність спостерігалася для сухого екстракту, які містять волокна у дозі 200 мг/кг.
doi:10.11603/2312-0967.2018.4.9692 fatcat:xcskyxzczrddvh73hlvshclnhy