Supplementary document for Surface plasmon resonance gas sensor with nanoporous gold film - 5970125.pdf

Chenglong Zhang, Zhi-mei Qi, Chen Cai, ZIWEI LIU, Zehao Yang
2022 figshare.com  
Supplement 1
doi:10.6084/m9.figshare.20368002.v1 fatcat:hk4cfxxzdvgtzejao4aq526zay