Dependence of high density polyethylene XPS spectrum on electron flood gun parameters

Danilo Kisic, Maja Popovic, Zlatko Rakocevic
2014 Tehnika  
Originalni naučni rad Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd UDC: 543.42 MAJA Č. POPOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd ZLATKO LJ. RAKOČEVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd Naelektrisavanje uzoraka pod dejstvom fotona velike energije se smatra jednim od najvećih problema pri analizi neprovodnih uzoraka u rendgenskoj fotoelektronskoj spektroskopiji. Za neutralisanje viška naelektrisanja na površini najčešće se
more » ... enjuje dodatni elektronski top. U ovom radu je metodom rendgenske fotoelektronske spektroskopije analiziran uzorak polietilena velike gustine. Ispitivan je uticaj parametara elektronskog topa, kao što su emisiona struja i ubrzavajući napon, na izgled spektra polietilena. Za optimizaciju parametara elektronskog topa posmatrani su položaj i širina pika Si2s.
doi:10.5937/tehnika1401011k fatcat:zpmzpninjfcs7om2jpwpycq2zq