MKSP 単位系の考え方にも異議あり

瀬戸口 善則
Nihon Butsuri Gakkaishi  
doi:10.11316/butsuri1946.52.9.714_2 fatcat:corxs3xbufg67fanpttco3qqwy