Farklı Sıra Arası Mesafeleri, Tavuk Gübresi Dozları Ve Tohum Ön Uygulamalarının Nohut (Cicer arietinum L.)'Un Verim Ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Özge UÇAR, Murat ERMAN
2020 ISPEC Journal of Agricultural Sciences  
Farklı sıra arası mesafeleri, tavuk gübresi dozları ve tohum ön uygulamalarının nohut (Cicer arietinum L.)'un verim ve verim özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, 2016 ve 2017 yetiştirme sezonunda Siirt koşullarında yürütülmüştür. Denemeler bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada 20, 30 ve 40 cm olmak üzere 3 farklı sıra arası mesafe ana parsellere; tohum ön uygulaması ve Mesorhizobium ciceri aşılama alt
more » ... ; tavuk gübresi dozları 0, 40, 120 ve 200 kg/da hesabına göre altın altı parsellere uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; bitki boyu 54.4-66.0 cm, ilk bakla yüksekliği 29.5-36.7 cm, bitkide bakla sayısı 29.3-43.9 adet/bitki, bitkide tane sayısı 29.4-44.9 adet/bitki, 100-tane ağırlığı 30.1-36.2 g ve tane verimi 83.4-253.7 kg/da değerleri arasında değişim göstermiştir. Sıra arası mesafelerin, ön uygulamaların ve tavuk gübresi dozlarının tane verimine etkileri önemli bulunmuştur. Sıra arası mesafe azaldıkça ve tavuk gübresi dozu arttıkça tane verimi artış göstermiştir. En yüksek tane verimi 190.3 kg/da ile 20 cm sıra arası mesafeden elde edilirken, ön uygulamalardan Mesorhizobium ciceri aşılaması 157.8 kg/da ile en yüksek tane verimini vermiştir. Tavuk gübresi uygulamasında ise 157.7 kg/da ile 200 kg/da dozundan elde edilmiştir. Sonuç olarak, Siirt ili ekolojik koşullarında yürütülen bu çalışmada en yüksek tane verimi 253.7 kg/da ile 20 cm sıra arası mesafe + Mesorhizobium ciceri + 40 kg/da tavuk gübresi uygulamasından elde edilmiştir.
doi:10.46291/ispecjasvol4iss4pp873-899 fatcat:cr4dql75yrbhld35h2rd6xq2vu