A case of short-coupled variant of Torsade de Pointes : Electrophyisiologic examination
第9回心臓性急死研究会 Short-coupled 型 Torsade de Pointesの1例

Tsuyoshi Shiga, Morio Shoda, Satoshi Ohnishi, Naoki Matsuda, Katsuya Kajimoto, Hiroshi Kasanuki, Saichi Hosoda
1997 Shinzo  
doi:10.11281/shinzo1969.29.supplement5_124 fatcat:q7rfj7gkebg6pmewpgo2kipfo4