Przyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie konteksty

Marek Kwiek
2014 Nauka i Szkolnictwo Wyższe  
Prezentowany tekst zawiera krótką analizę najważniejszych motywów dyskusji toczących się w Europie i dotyczących przyszłości tradycyjnej instytucji uniwersytetu, które są istotne w kontekście polskim. Siedem motywów najważniejszych w polskim kontekście to równość dostępu do szkolnictwa wyższego i ekspansja systemów edukacyjnych, współfinansowanie studiów, finansowa niezależność uczelni, wyższe wykształcenie jako dobro prywatne i dobro publiczne, przedsiębiorczość uczelni, zmieniająca się
more » ... eniająca się dynamika relacji prywatne – publiczne w szkolnictwie wyższym oraz regionalna misja uczelni.
doaj:8695e5c1ff6348eeb109fcb54e05e631 fatcat:a3hxovp3zzdi5kd2konvaz6rme