Wpływ systemów wyborczych na systemy partyjne (wybrane zagadnienia)

Piotr Uziębło, Uniwersytet Gdański
2011 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Wpływ systemów wyborczych na systemy partyjne (wybrane zagadnienia) Powiązanie kształtu systemu partyjnego w państwie z regulacjami wyborczymi nie budzi żadnych wątpliwości 2 . Można oczywiście spierać się co do poziomu wpływu prawa wyborczego na system partyjny, w szczególności w porównaniu z innymi czynnikami, które system taki determinują, jednak oderwanie od siebie regulacji prawnych i faktycznego wyglądu sceny politycznej jest niezaprzeczalne. Nie postawiłbym jednak tezy, że to wyłącznie
more » ... , że to wyłącznie prawo przesądza o istniejącym systemie partyjnym, gdyż równie istotne znaczenie mają wspomniane inne czynniki, związane chociażby ze zróżnicowaniem polityczno-społecznym czy kulturowym społeczeństwa, jak i poziomem edukacji obywatelskiej tegoż. W tym miejscu jednak trzeba wskazać, że ani zbytnie rozdrobnienie polityczne, ani również koncentracja sceny politycznej i powstanie systemu dwupartyjnego z pewnością nie służą demokratyczności funkcjonowania całego systemu politycznego, gdyż powoduje to sytuację, w której znaczna część potencjalnego elektoratu nie będzie w stanie dokonać racjonalnego wyboru politycznego, a tym samym albo stanie się ona politycznie bierna 3 , albo też będzie dokonywać wyborów na zasadzie tak zwanego "mniejszego zła", głosując na partie, które dla niej wyda-1
doi:10.15804/ppk.2011.03.04 fatcat:54jnjkayxrbevfyb2hnmmzn5ua