THE REMEDIATION OF CONTAMINATED SEDIMENTS BY CHEMICAL OXIDATION

Irina Oprea, Adrian Badea, Giuliano Ziglio, Marco Ragazzi, Gianni Andreottola, Elisa Ferrarese, Tiberiu Apostol
2009 U.P.B. Sci. Bull., Series C   unpublished
La ora actuală, poluarea aerului, a apei şi a solului reprezintă o mare problemă pentru societatea umană. Scopul acestui articol este de a prezenta o evaluare a eficienţei oxidării chimice pentru înlaturarea hidrocarburilor policiclice aromatice din solurile poluate. Oxidarea chimică este o metodă de remediere ce presupune introducerea în sol a unui agent oxidant care reacţionează cu compuşii organici transformându-i în substanţe inofensive. Agenţii oxidanţi folosiţi au fost: H 2 O 2 , agentul
more » ... H 2 O 2 , agentul Fenton, KMnO 4 , Na 2 S 2 O 8 , şi combinaţii între aceştia. In our days the pollution of air, water and soil represents a serous problem for human society. The aim of this work is to present an evaluation of effectiveness of chemical oxidation for the remediation of PAHs from polluted sediments. Chemical oxidation is a technique that uses chemicals to mineralize organic contaminants by changing them to harmless substances. The use of the chemical oxidation processes has been investigated for the remediation of environmental matrices contaminated by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Laboratory experiments were conducted to assess the effects of different oxidant agents: H 2 O 2 , Fenton's Reagent, KMnO 4 , Na 2 S 2 O 8 , and combinations between them.
fatcat:jug2xllwybba3nhrum3yro46du