Turkey Training Community Alliance (TTCA) evaluation of the sport by objective functionTürkiye İdman Cemiyetleri İttifaki (TİCİ) amaçlarına göre sporun fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Murat Özmaden, Fikret Soyer, Harun Özmaden
2016 Journal of human sciences  
TICI, which is the first multi-club organization of the history of Turkish sport management, intended to determine to what extent the physical and mental development, creating a strong society, preperation to army and country defence functions which is expected to be realized in a modern society that new association management aims and formulated by TICI with reference to the goals in its organization legislation. It is considered that this study will be important for being a model for next
more » ... ies on sport management structures and the historical descriptions of physical education and sport and regarding the realisation of the sense of sport upon what social demands in the TICI period which is the sequence of our recent history. ÖzetBu çalışmada, Türk spor yönetim tarihinin ilk çok-kulüplü örgütü olarak TİCİ'nin kuruluş nizamnamesinde yer alan amaçlarından hareketle, Beden Eğitimi ve Spor'un yeni kurulan cemiyet yönetiminin hedeflediği modern toplumda yerine getirmesi beklenen ve tarafımızca formüle edilmiş, fiziksel ve ruhsal gelişim, güçlü toplum yaratma, askere hazırlık ve yurt müdafaası fonksiyonlarının hangi düzeyde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın, yakın tarihimizin kesiti olan TİCİ döneminde, spor anlayışının hangi toplumsal taleplere dönük olduğunun anlaşılması ve sonraki dönemlere ait spor yönetim yapılarının ve beden eğitimi ve spor çalışmalarının tarihi tasvirlerine yönelik araştırmalar için model oluşturması bakımından önemli olacağı düşünülmektedir.
doi:10.14687/jhs.v13i3.4042 fatcat:tr23ef4ds5fcre3ehmdytons7u