Of "reversal," on revolutional: Violence and the institution

Petar Bojanic, Vladan Djokic
2011 Filozofija i Društvo  
Rezime: Interesuje nas, prednost koju Delez daje sintagmi "revolucionarna institucija" u odnosu na manje originalnu sintagmu "institucionalna revolucija". Delez nekoliko puta upotrebljava u svojim tekstovima "revolucionarna institucija", sigurno sasvim svestan da ova sintagma ima jednu prilično haotičnu i nejasnu istoriju tokom post-revolucionarnog perioda, ali i da je ona savršeno u duhu Sanžistovih namera. Treba da proverimo da li ova sintagma najbolje opisuje jednu Delezovu imaginarnu
more » ... institucije, ali i njegov angažman u teoriji uopšte. Preeliminarna teškoća, koja automatski dovodi u pitanje i devalvira našu intervenciju, jeste Delezovo odbijanje da on sâm zaista tematizuje instituciju i svoj napor, te da zaista odgovori na pitanja koja sâm postavlja pedesetih godina prošlog veka: "šta je to što objašnjava instituciju?" i "koje bi to trebalo da budu savršene institucije, to jest one koje se suprotstavljaju svakom ugovoru i pretpostavljaju tek najmanji broj zakona?"
doi:10.2298/fid1102157b fatcat:65ev3xuhazaupkwoytohcun6m4