Personlighed og jobsucces

Troels Gottlieb, Jeppe Brændskov Klewe
2016 Psyke & Logos  
Denne artikel behandler spørgsmålet: Kan personlighedstestanvendes til at forudse jobsucces? Til dette formål skitserer viindledningsvis den historiske person-situation-debat, som efterloden fundamental skepsis vedrørende personlighedens eksistens.Herefter redegør vi for, hvordan personlighedsbegrebetoverlevede denne kritik og bestod som relevant forskningsgenstand.Dette dels på baggrund af en begrebsmæssig konsensusvia femfaktormodellen, dels på baggrund af en udvikling af denforskningsmæssige
more » ... metodik bestående af metaanalytiske ogkorrektive validitetsgeneraliseringsmetoder. Til undersøgelseaf forholdet mellem personlighed og jobsucces resumerer viefterfølgende de to første metaanalyser over genstanden frabegyndelsen af 1990'erne. Perspektiveringen foretages medafsæt i Robert Hogans perspektiver i forhold til at indsamle,tolke og anvende psykometriske data i en erhvervssammenhæng.På baggrund af metastudierne konkluderes det, at 1)sammenhængen mellem personlighed og jobsucces er i bedstefald moderat, 2) den "succesfulde medarbejder" varierer frajob til job, 3) ønsker man at opnå stærkere korrelationer, skalerhvervsrettede personlighedstest baseres på en grundigt udarbejdetjobprofil.
doi:10.7146/pl.v36i2.23434 fatcat:ft5vw7tjxzeotpz54n5dlpshmy