ШКІЛЬНА ОСВІТА У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ В 1944–1953 РОКАХ

В. І. Старжець
2020 POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY, HISTORY AND SOCIOLOGY: DEVELOPMENT AREAS AND TRENDS IN UKRAINE AND EU   unpublished
ШКІЛЬНА ОСВІТА У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ В 1944-1953 РОКАХ Старжець В. І. кандидат історичних наук, вчитель історії Обарівського ліцею Рівненської районної ради Рівненської області м. Рівне, Україна Відновлення радянської влади та формування освітньої системи у Західній Україні відбувалося в умовах безкомпромісної боротьби між комуністичним режимом, з однієї сторони, та українськими національними силами, які представляли ОУН та УПА, з іншої. Ідеологія в СРСР була свого роду конструкцією, на
more » ... якій трималося все суспільне життя. Через науково-освітні установи та заклади культури держава впливала на свідомість населення. На інтелігенцію загалом, а особливо на вчительство, з огляду на його місце і роль в житті суспільства, звертали особливу увагу як органи радянської влади, так і представники українського націоналістичного опору. Розвиток освіти виявився повністю взаємозалежним від соціально-економічних та політичних процесів, які відбувалися в тогочасній Україні як складовій державного механізму СРСР. Процес налагодження і відновлення радянської освітньої системи в регіоні був складним та часто мав суперечливі наслідки, особливо в ідеологічному плані [7, с. 49-51]. Нацистський окупаційний режим завдав величезної шкоди західноукраїнському регіону, зокрема матеріальній базі системі шкільної освіти. Не дивно, що з поверненням у 1944 р. радянської влади освітня мережа Західної України знаходилася на стадії зламу та реорганізації, характеризувалася відбудовою зруйнованого господарства та культурно-освітніх закладів. Катастрофічну ситуацію в освітній сфері засвідчує «Доповідна записка про стан підготовки шкіл західних областей УРСР до 1944/45 навчального року». У документі зазначалось, що у 1940/1941 навчальному році у західних областях республіки нараховувалося 7 596 шкіл -1 455 048 учнів [12, арк. 26]. За час нацистської окупації значна частина шкіл була цілком зруйнована або серйозно постраждала, відтак станом на 1 вересня 1944 р. змогли розпочати роботу лише 4 460 шкіл західних областей (Волинській -284, Дрогобицькій -672, Тернопільській -743, Львівській -869, Рівненській -884, Станіславській -625) [12, арк. 28].
doi:10.30525/978-9934-588-91-4-21 fatcat:74u2rgamvrgjbnmswhoo53mgby