Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego w 2012 roku [chapter]

Krzysztof Szpara
2014 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5  
doi:10.18778/7969-262-0.13 fatcat:r5mmbygmpzhlxeatnlct5rpjxy