Glosa do wyroku hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie STC 114/2017, dotyczącej ustawy Parlamentu Katalonii o referendum o samostanowieniu

Andrzej Jackiewicz, Uniwersytet w Białymstoku
2019 Białostockie Studia Prawnicze  
Glosa do wyroku hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie STC 114/2017, dotyczącej ustawy Parlamentu Katalonii o referendum o samostanowieniu 1 Upoważnienie do zarządzania, ale także ustanawiania przepisów regulujących konsultacje ludo we na drodze referendum, należy do ekskluzywnych kompetencji państwa. Wszystkie przepisy konstytucji podlegają zmianom, a suweren ma pełnię władzy w zakresie dowolnego modyfi kowania ich treści. Pełna otwartość na rewizję
more » ... acza także możliwość uwzględnienia takich koncepcji ideologicznych, które polegałyby na uznaniu określonej grupy za społeczność narodową. Może się to jednak odbywać wyłącznie na drodze procedury zmiany konstytucji. Nieprzestrzeganie przepisów regulujących postępowanie legislacyjne może prowadzić do niekonstytucyjności tak uchwalonego prawa, gdy wpłynęło w znaczący sposób na proces kształtowania się woli w danej izbie, a w szczególności gdy zasady postępowania zostały potraktowane w sposób instrumentalny, naruszając zasadę pluralizmu politycznego, która jest podstawową wartością całego hiszpańskiego systemu prawnego.
doi:10.15290/bsp.2019.24.04.18 fatcat:ujky4xzfj5a2ncquk63zgid3y4