Realizacja praw podatników (przedsiębiorstw cyfrowych) w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Marina Lapina, Savina Mikhaylova-Goleminova, Aleksey Ivanov
2020 Analizy i Studia CASP  
W artykule omówiono realizację prawa podatników – przedsiębiorstw cyfrowych – do zwolnienia z podatku w państwie źródle dochodu w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zwanych dalej: UUPO). Na podstawie analizy norm zawartych w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zaproponowano sposoby rozwiązania problemu opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Autorzy artykułu wskazują na potrzebę dokonania nowelizacji
more » ... zepisów UUPO, a w szczególności modyfikacji terminu "zakład stały", proponują także wprowadzenie pojęcia "cyfrowego" zakładu stałego dla celów ustalania obecności podatkowej przedsiębiorstwa w odpowiedniej jurysdykcji, na podstawie lokalizacji użytkowników i klientów takich firm.
doi:10.33119/ascasp.2020.1.1 fatcat:msmmnflgbzh4tnas65qdw3cihm