En vellykket kommunalreform og hva' så?

Thomas Pallesen
2004 Politica - Tidsskrift for politisk videnskab  
En vellykket kommunalreform og hva' så? Der kan opstilles mange forskellige kriterier for et velfungerende lokaldemokrati. Også selv om der kan argumenteres for, at kommunalreformen af 1970 har vaeret en succes, da responsiviteten over for befolkningens ønsker er øget, kan der vaere andre grunde til at reformere lokalstyret. Den danske debat har traditionelt taget udgangspunkt i, at der er et dilemma mellem demokra tisk og økonomisk effektivitet, således at mindre kommuner er mere demokratiske
more » ... nd større, mens det modsatte er tilfaeldet, når det gaelder den økonomiske effektivitet. Strukturkommis sionen haevder, at der ikke er grund til at have demokratiske betaenkeligheder ved større kom muner, og at der fortsat er gode faglige og økonomiske grunde til at øge kommunestørrelsen. Uanset at den konklusion er svagt funderet, så tegner der sig en skitse til en kommunalrefonn med større kommuner, hvor den største demokratiske gevinst er, at ansvars-og kompetence fordelingen mellem staten og kommunerne er gjort klarere.
doi:10.7146/politica.v36i4.69721 fatcat:d73hnmnusfbkvdlwacbg7tl574