3D Printing Optical Engine for Controlling Material Microstructure

Wei-Chin Huang, Kuang-Po Chang, Ping-Han Wu, Chih-Hsien Wu, Ching-Chih Lin, Chuan-Sheng Chuang, De-Yau Lin, Sung-Ho Liu, Ji-Bin Horng, Fang-Hei Tsau
2016 Physics Procedia  
doi:10.1016/j.phpro.2016.08.088 fatcat:g7axmy4azzhb3oqiewntlpavcy