THE WAY-BELOW SOFT SET RELATION

Bekir TANAY, GÖZDE YAYLALI
2019 Mugla Journal of Science and Technology  
Order is used frequently in mathematical objects and related fields. We use order in the soft set that is introduced by Molodtsov [1]. Babitha and Sunil [2] gave the definition of soft set relation, then Babitha and Sunil [3] defined partially ordered soft set. We introduced directed soft sets in [4] . Moreover, definition of soft lattice, complete soft lattice were given in [5] . We made a presentation, whose abstract was published only in the Abstract Book, in ICRAPAM 2014 [6] about the
more » ... low soft set relation. In this paper, this study is extended and the proofs of all results of our presentation are given. Moreover, continuous soft lattices, L-soft domain are defined, and some important results are obtained and proved in this study. Keywords: Soft set relation, Directed soft set, Soft domain, Way-below soft set relation WAY-BELOW ESNEK KÜME BAĞINTISI Özet Sıralama, matematiksel objeler ve ilgili alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Molodtsov [1] tarafında ortaya çıkartılan esnek kümelerde sıralama kullanıyoruz. İlk olarak Babitha and Sunil [2] esnek küme bağıntısı tanımını verdikten sonra Babitha and Sunil [3] kısmi sıralı esnek kümeyi tanımlamışlardır. "New structures on partially ordered soft sets and soft Scott topology" [4] isimli çalışmamızda, yönlendirilmiş esnek kümeleri tanıttık. Bundan başka, "Some new results on orderings on soft sets" [5] isimli çalışmamızda esnek latis, tam esnek latis tanımları verildi. Way-Below Esnek Küme bağıntısı hakkında ICRAPAM 2014'te Konferans Özet Kitabında sadece özetinin yayınlandığı bir sunum yaptık [6]. Bu makalede, bu çalışma genişletildi ve sunumumuzdaki tüm sonuçların ispatları verildi. Ayrıca, sürekli esnek latis, L-esnek domain tanımlandı ve bazı önemli sonuçlar elde edilerek ispatlandı. Anahtar Kelimeler: Esnek küme bağıntısı, Yönlendirilmiş esnek küme, Esnek domain, Way-below esnek küme bağıntısı Cite Yaylalı, G., Tanay, B. (2019). "The Way-below soft set relation", Mugla Journal of Science and Technology, 5(2), 23-27.
doi:10.22531/muglajsci.566641 fatcat:dekcdw2b2zawbl522aojlwpp3e