Inflammation and atherosclerosis
Zánět a ateroskleróza

Rudolf Poledne, Ivana Králová Lesná
2018 Vnitrni lekarstvi  
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN -Vojenská fakultní nemocnice Praha Souhrn Přes velmi úspěšnou terapii hypercholesterolemie a hypertenze připadá v rozvinutých společnostech stále asi 50 % úmrtí na kardiovaskulární nemoci. To může být vysvětleno vlivem sterilního zánětu v tukové tkáni a následně proinflamačního stavu celého organizmu. Metoda vysoce senzitivního stanovení C-reaktivního proteinu (hsCRP) umožnila v rozsáhlých epidemiologických studiích
more » ... ckých studiích prokázat, že jeho mírně zvýšená koncentrace odhaluje individuální zvýšené riziko infarktu myokardu. Skutečnost je ale poněkud složitější, protože koncentrace hsCRP významně souvisí s hlavními rizikovými faktory kardiovaskulárních nemocí -věkem, BMI a kouřením. Prokázalo se, že zvýšená proporce proinflamačních makrofágů ve viscerální tukové tkáni vzrůstá s věkem (rozdílně u mužů a žen), se zvýšeným obsahem tělesného tuku a s koncentrací non-HDL-cholesterolu. Předpokládá se, že takto indukovaný proinflamační stav a zmnožení proinflamačních makrofágů v tukové tkáni působí v rozvoji aterosklerózy synergně s věkem, BMI a hypercholesterolemií. Klíčová slova: ateroskleróza -kardiovaskulární nemoci -zánět Inflammation and atherosclerosis Summary Although current treatment of hypertension and hypercholesterolemia is most effective, cardiovascular mortality still remains at 50 % in industrialized countries. This could be explained by the rather high contribution of the inflammatory process to atherogenesis development. Use of high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) determination in several large epidemiological studies has made it possible to document increased risk of myocardial infarction in individuals with slightly increased hsCRP concentrations, which could thus serve as a discriminatory factor in cardiovascular disease risk assessment. However, the situation is not that simple since hsCRP concentrations correlate significantly with BMI, age and smoking as major cardiovascular risk factors. Increased proportion of pro-inflammatory macrophages in visceral adipose tissue has also been shown to rise with BMI, age (differently in men and women) and non-HDL-cholesterol levels. It has been suggested that the pro-inflammatory status induced by a higher proportion of pro-inflammatory macrophages in visceral adipose tissue acts synergistically in atherogenesis development.
doi:10.36290/vnl.2018.163 fatcat:5bpjurmdrjemrpmidcnyxep7o4