Het bepalen van het optimale tijdstip voor keizersnede bij de hond in functie van de voorspelde partusdatum

T. Goessens, B. Van Goethem, H. De Rooster, E. Van Der Vekens, I. Polis, A. Van Soom, E. Wydooghe
2017 Vlaams dierengeneeskundig tijdschrift  
Het optimale tijdstip bepalen voor de keizersnede bij de hond kan een uitdaging betekenen voor de praktijkdierenarts. Er moet rekening gehouden worden met de berekende partusdatum, het al dan niet op gang zijn van de partus en het al dan niet aanwezig zijn van dystocie. Sommige teven hebben een verlengde dracht, bij andere start de partus te vroeg. In beide gevallen is de kans op overleving van de pups zeer laag. Ook wanneer er bij dystocie te lang gewacht wordt om een keizersnede uit te
more » ... snede uit te voeren, komt de overleving van de pups in het gedrang. Het is daarom van groot belang de juiste partusdatum bij elke individuele hond te kunnen voorspellen, zeker bij risicopatiënten. De partusdatum kan berekend worden door het begin van de metoestrus te bepalen via vaginale cytologie of door embryonale en foetale structuren te meten via echografie. De meest accurate methode is echter door middel van cyclusopvolging met progesteronmeting.
doi:10.21825/vdt.v86i6.16162 fatcat:vi72vnuo5jayjad3rrbz4slzye