Śląski Lukullus? Baron Jan Jerzy Cygan ze Słupska na Frysztacie i Dobrosławicach w świetle zebranych przez niego książek

Krzysztof Szelong
2021 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi  
Zmarły w 1640 r. baron Jan Jerzy Cygan ze Słupska na Frysztacie i Dobrosławicach był patronem i przyjacielem śląskich poetów Daniela Czepki i Wacława Scherffera von Scherfferstein. Swoimi przekazami przyczynili się oni do upowszechnienia wizerunku pana ze Słupska jako erudyty i miłośnika ksiąg. Niniejszy artykuł podejmuje próbę weryfikacji powyższej opinii i rozpoznania źródeł intelektualnej formacji Jana Jerzego Cygana oraz genezy jego zainteresowań literackich i bibliofilskich. Opisuje
more » ... skowe powiązania Jana Jerzego Cygana oraz więzi łączące go ze światem nobilitas literaria. Przedstawia zachowane do dzisiaj książki stanowiące własność pana na Frysztacie oraz zdobiący je superekslibris barona, jeden z dwóch znanych obecnie tego rodzaju szlacheckich znaków własnościowych z terenu księstwa cieszyńskiego
doi:10.33077/uw.25448730.zbkh.2021.655 fatcat:mjc7pkhj7zf27odl3lhfl5ozd4