LVMapper: A Large-variance Clone Detector Using Sequencing Alignment Approach

Ming Wu, Pengcheng Wang, Kangqi Yin, Haoyu Cheng, Yun Xu, Chanchal K. Roy
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.2971545 fatcat:jw6dlnferrchnhmilnrohctls4