Peter Boomgaard en David Henley (eds.), Smallholders and stockbreeders. Histories of foodcrop and livestock farming in Southeast Asia

Harro Maat
2005 Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis  
Bij studies zoals hier gepresenteerd is natuurlijk het bronnengebruik van groot belang. De meeste auteurs steunen uiteraard zwaar op het immense voc-archief in Den Haag. Twee auteurs -Gerrit Knaap en Hugo s'Jacob -staan expliciet stil bij de valkuilen van een Euro-of zelfs Neerlando-centrische kijk die onherroepelijk aanwezig is in de bronnen. Ze beroepen zich onafhankelijk van elkaar op de rijkdom aan details bij de feitelijke weergave die de informatie betrouwbaar maakt ook al zijn de
more » ... al zijn de interpretaties gekleurd. De bias heeft ook betrekking op de positie van de voc zelf in de Aziatische economieën. Heather Sutherland herinnert wederom aan de levendige intra-Aziatische handel die geheel buiten de voc om gedreven werd maar hier is het aardig te noteren dat Om Prakash, de enige auteur uit Azië, juist wijst op de unieke rol van de voc: 'the voc was without any question the largest single operator in intra-Asian trade with resources far exceeding those available to any of its rivals' (p. 183). Een paar tekortkomingen zijn ook het vermelden waard. Het is niet bijzonder elegant dat de algemene inleiding en de biografische schets, letterlijk aan begin en eind van het boek, zich allebei voor een deel richten op eenzelfde thema betreffende de historiografische traditie in de koloniale geschiedenis, met name in Utrecht. Het was beter geweest dit thema één keer, uitputtend te behandelen, of nóg beter: deze beide stukken in elkaar te schuiven. Voorts blijft het de vraag hoe gelukkig men is met een tweetalige bundel (vijf bijdragen zijn in het Engels). Ten slotte is het verrassend in de inleiding een andere invulling van het begrip 'imperalisme in de marge' tegen te komen dan Van Goor zelf in een van zijn meest bekende publicaties heeft aangegeven! Maar dit zijn geen zwaarwegende zaken bij een goed en zeer leesbaar werk, een waardige hommage aan een van de meest innemende overzeese historici van Nederland. J. Thomas Lindblad Universiteit Leiden Peter Boomgaard en David Henley (eds.), Smallholders and stockbreeders. Histories of foodcrop and livestock farming in Southeast Asia (Leiden: kitlv Press, 2004) 344 p. Recensies » 163 Recensies » 165
doi:10.18352/tseg.779 fatcat:tvtgyy7kojbjziulbaq6lvrcfa