Podejście korpusowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie rzeczownikowych alternacji ó:o

Adrian Jan Zasina
2020 Figshare  
Podejście korpusowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie rzeczownikowych alternacji ó:o
doi:10.6084/m9.figshare.12114978.v1 fatcat:jefboqyv3ncqtfltvw7pusrfsi