Ephedra Resource in Sichuan and Yunnan Provinces 2007

Ai Inoko, Nobuko Kakiuchi, Michiyo Yoshimitsu, Shaoqing Cai, Masayuki Mikage
2009 Biological and Pharmaceutical Bulletin  
doi:10.1248/bpb.32.1621 pmid:19721244 fatcat:yn5uc7qjd5e4xkaphpzrarl46e