RECENT TERM ON CONTEMPORARY CERAMIC ART HYBRID CERAMICS

Firdevs Mujde Gokbel
2019 Idil Sanat ve Dil Dergisi  
Öz Günlük kullanım ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan, zaman içinde sanatçıların anlatım araçlarından biri haline dönüşen toprak, seramik sanatçıları için vazgeçilmez bir konumdadır. Endüstriyel açıdan devamlı gelişim halinde olan seramik malzeme, sanatsal anlamda da bir devinim içerisindedir. Son dönemlerde karşımıza çıkan hibrit seramik terimi; günümüzde, biçimsel özellikler bakımından geçmişi çok eskilere dayanan yarı insan, yarı hayvan tasvirli seramik formlar ve hayvan imgesinin insana
more » ... an imgesinin insana özgü tavırlarla bir araya getirildiği çalışmaları kapsamaktadır. Araştırma kapsamında yarı hayvan-yarı insan seramik formlar tarihsel süreçte incelenmiş ve günümüzde "Hibrit" seramik şeklinde adlandırılan çağdaş örnekler araştırılmıştır. Günümüz kullanımı geçmişe kıyasla benzerlikler taşıyan hibrit seramikler, sanatçıların sık başvurduğu ifade biçimlerinden biri haline gelmiştir. Söz konusu formlarla sanatçıların figüratif anlatımda önemli bir yer edindiği gözlenmektedir. Abstract The clay, which emerged in line with the needs of daily use and turned into one of the expression tools of the artists in time, is an indispensable position for ceramic artists. The ceramic material, which is in continuous industrial development, is also in an artistic movement. The term hybrid ceramic that we have recently encountered; Today, in terms of formal features, the past is very old, half-human, half-animal depicted ceramic forms and animal image is combined with human-specific attitudes. Within the scope of the research, half animal and half human ceramic forms were examined in the historical process and contemporary examples called "Hybrid" ceramics were investigated. Today, the use of hybrid ceramics, which has similarities compared to the past, has become one of the most frequently used forms of expression by artists. With these forms, it is observed that artists have an important place in figurative expression.
doi:10.7816/idil-08-61-15 fatcat:r5k5gpe3zreinmdyxky6glcrpa