Investigation of Anthelmintic Effects of Some Thyme Species (Thymus kotschyanus and Thymus collinus) Against Gastrointestinal Parasites
Bazı Kekik Türlerinin (Thymus kotschyanus ve Thymus collinus) Gastrointestinal Parazitlere Karşı Antelmentik Etkisinin Araştırılması

Saleh MAHARRAMOV, Azize HÜSEYNOVA
2017 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Bu çalışma, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arazisinde bulunan Thymus kotschyanus ve Thymus collinus adlı kekik türlerinin koyunlarda gasrointestinal parazitlere karşı antelmentik etkisinin belirlenmesi amacıyla in-vitro ve in-vivo olarak yapılmıştr. Araştırmada antelmentik preparat olarak bu bitkilerin uçucu yağları ve ekstrakları (özüt) kullanılmıştır. In-vitro koşullarda sindirim sisteminden toplanan helmint türlerine (Trichostrongylus axei, Nematodirus abnormalis, Trichocephalus ovis, Haemonchus
more » ... contortus) karşı antelmentik etki belirlenmiştir. Ayrıca in-vivo şartlarda ise doğal enfekte koyunlarda mide-bağırsak helmintlerine karşı antelmentik etki incelenmiştir. In-vitro koşullarda kontrol grubuna göre deney gruplarında helmintlerin daha kısa sürede öldükleri saptanmıştır. In-vivo şartlarda Th. kotschyanus uçucu yağının antelmentik etkisi %88.1, Th. collinus uçucu yağının ise %82.7 olarak bulunmuştur. Bu bitkilerden hazırlanan ekstraktların antelmentik etkisi sırasıyla %69.1 ve %63.5 olmuştur. Thymus kotschyanus uçucu yağı preparatından alınan sonuç özüte oranla %21.6, Th. collinus uçucu yağı preparatından alınan sonuç ise özüte oranla %23.2 fazla olmuştur. Araştırmanın sonuçları, her iki bitkinin hem uçucu yağından, hem de özütlerinden antelmentik preparatlar hazırlanarak, koyunların gastrointestinal parazitlerinin tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koymuştur.
doi:10.9775/kvfd.2017.18033 fatcat:3ul55i73nbeddchpvc5a6zhdia