SUVREMENI SVIJET I PROBLEMI S AMBALAŽOM PACKAGING PROBLEMS IN THE MODERN WORLD

Darko Babić, Hrvatska Akademija Tehničkih Znanosti, Zagreb
2017 POLYTECHNIC & DESIGN   unpublished
Sažetak Danas se problem zbrinjavanja ambalaže, kao jedan od najvećih izazova suvremenog društva uz političku i gospodarsku nestabilnost, rješava na svjetskoj razini. Iako je ambalaža zamišljena i u početku se proizvodila s osnovnom namjenom da zaštiti sadržaj od svih oštećenja, s vremenom se transformirala u sredstvo reklamiranja proizvoda koji je u njoj, omogućuje brže rukovanje robom u transportu i trgovini, ali i kod krajnjih kupaca. Predstavljena je i kao estetski uradak koji ima zadaću
more » ... koji ima zadaću privlačenja kupaca. Svi su ti zadaci ambalaže donekle usklađeni, no problemi se pojavljuju nakon njezine upotrebe. Troše se milijuni kako bi se ambalaža, stoljećima odbacivana, danas na najprikladniji način uklonila iz okoliša, bez posljedica za zdravlje i prirodu, uz očuvanje energetskih resursa cijelog planeta. Abstract In modern times the problem of packaging has become almost as significant as the political and financial instability and is dealt with at the global level. Initially, packaging was designed and produced to prevent any damage to its content, but nowadays it is also used for marketing purposes and to ensure quick handling in stores, during transport or in the hands of end users. It is also aesthetically appealing, to attract consumers. Everything is nicely synchronised, but after packaging has served its purpose, nobody knows how to manage it. Millions are spend to safely remove packaging, developed throughout centuries, from the environment and to safeguard human health, the scenery and world energy resources in the process. Velik dio moga znanstvenog i stručnog rada bio je usmjeren na materijale za proizvodnju ambalaže, na ispitivanje njihove čvrstoće i proučavanje kvalitete gotove ambalaže, posebice transportnih kutija od valovitog kartona, poznatih kao amerikan kutije. Baveći se tim problemom i prateći svjetsku literaturu s tog područja, s vremenom sam uočio kako se fokus istraživanja s kvalitete materijala ili gotove ambalaže sve više preusmjerava na zbrinjavanje ambalaže. Naime, tolika količina ambalaže koja ostaje nakon upotrebe proizvoda postala je problem i nametnula pitanje kamo s njom. Ovim člankom, bez velikih pretenzija da ću u tome i uspjeti, želim pridonijeti razvoju svijesti "običnih" kupaca o potrebi kontroliranog odlaganja ambalaže nakon upotrebe proizvoda koji je bio u njoj. To je postalo iznimno važno ne samo za okoliš u kojemu živimo nego i za cijeli planet.
fatcat:h42xaxzvgjbp3go5kxxsmhihqi