The Comparative Characteristics of Aerobic and Anaerobic Productivity of Girls in Lowland and Mountainous Transcarpathian Areas According to the Body Component composition
Порівняльна характеристика аеробної та анаеробної продуктивності у дівчат низинних і гірських районів Закарпатської області залежно від компонентного складу тіла

O. DULO, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
2019 Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry  
Відповідно до існуючих концепцій, інтегральними показниками фізичного здоров'я є аеробна [1,2] та анаеробна продуктивність організму [3, 4, 5] . Для оцінки аеробної продуктивності організму рекомендують застосовувати відносну величину максимального споживання кисню [2]. При цьому анаеробна продуктивність організму зазвичай не береться до уваги. Хоча суттєву роль у формуванні фізичного здоров'я відіграють не лише аеробні, а й анаеробні процеси енергозабезпечення життєдіяльності організму [1,2,
more » ... 7, 8] . Результати досліджень Ю.М. Фурмана і С.П. Драчука підтверджують тісний кореляційний взаємозв'язок між аеробною та анаеробною продуктивністю організму, де факторним показником виступає анаеробна (лактатна) продуктивність організму [9] . Важливим чинником впливу на морфофункціональний стан людини є територіальна приналежність. Національні й популяційні відмінності морфофункціональних показників стимулюють науковців до пошуку відносних стандартів для жителів деяких регіонів [10, 11, 12]. В Україні є території з природними екологічними особливостями, де існує йодний дефіцит, який істотно впливає на гормональний статус. Одним із таких регіонів є Закарпаття. Молодь із різних біогеохімічних зон, яка навчається у вищих закладах освіти, вважається практично здоровою, однак, за результатами досліджень провідних учених Закарпаття [13], багато молодих людей мають певні відхилення у фізичному стані. Ці відхилення стосуються антропометричних (зросту, маси, пропорцій будови тіла) та біохімічних показників (наприклад, низький рівень тиреоїдних гормонів у крові). Тенденція зниження показників функціонального стану зв'язана із вмістом тиреоїдних гормонів в організмі молодих людей, які мешкають у гірській місцевості Закарпаття, що може свідчити про негативний вплив біогеохімічної зони регіону як еволюційно неадекватного чинника зовнішнього середовища [14] . Дослідження аеробної та анаеробної продуктивності організму осіб постпубертатного періоду онтогенезу з різним соматотипом, які проживають у цьому регіоні, дасть змогу отримати нормативи фізичного здоров'я, що є актуальним і соціально значимим. Мета дослідження. Проаналізувати й порівняти аеробні та анаеробні можливості дівчат низинних і гірських районів Закарпатської області залежно від компонентного складу тіла.
doi:10.25040/ecpb2019.02.051 fatcat:agxurijqzfde3d2fdyksbvcgta