Recenzja. Tomasz Gąsior, Grzegorz Gąsior, Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia, ISBN: 978-83-812-8974-0, C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 230

Agata Pyrzyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
2019 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Recenzja. Tomasz Gąsior, Grzegorz Gąsior, Organizacja wyborów samorządowych -wybrane zagadnienia, ISBN: 978-83-812-8974-0, C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 230 Publikacja autorstwa Tomasza Gąsiora oraz Grzegorza Gąsiora pt. "Organizacja wyborów samorządowych -wybrane zagadnienia" stanowi ciekawe opracowanie, które śmiało nazwać można podręcznikiem organizacji wyborów samorządowych. Już w tytule pracy autorzy wyraźnie zasygnalizowali, że przedmiotem ich zainteresowania będą tylko "wybrane
more » ... a" dotyczące organizacyjnej sfery samorządowego procesu wyborczego. Takie ujęcie tematu wydaje się słuszne, bowiem nie sposób w jednej publikacji przedstawić wszystkich problemów składających się na przedmiotowe zagadnienie. Autorzy zatem wyselekcjonowali w opracowaniu problemy w ich odczuciu najistotniejsze. W efekcie omawiają trzy zasadnicze obszary: podmioty wyborcze w organizacji wyborów, zadania samorządów oraz terminarz wyborczy poszerzony o obowiązki powyborcze, który -jak się wydaje -stanowi clou całego opracowania. Taki układ z pewnością nie jest przypadkowy. Administracja wyborcza, wsparta przez strukturę Krajowego Biura Wyborczego oraz nową instytucję -Korpus Urzędników Wyborczych, to przecież rudymentarne elementy każdego procesu wyborczego. Kształt oraz praktyczne funkcjonowanie tychże struktur stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny poziomu demokratyzacji proce-1 ORCID ID: 0000-0002-4573-4310, doktor, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
doi:10.15804/ppk.2019.01.14 fatcat:5oao74mrqzhrhb5daxw2uvgfvu