Kamusal Tartışmaların Habermascı Bir Yaklaşımla Çözümlenmesi: Bir İçerik Çözümleme Yönergesi Geliştirme Çalışması

Demet Gençer Kasap
2014 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi  
Bu çalışma, müzakereci bir etkinlik olarak kamusal tartışmaların niteliğini nicel olarak değerlendirmeye yönelik bir içerik çözümleme yönergesi geliştirilmesine odaklanmaktadır. Kuramsal temelini Habermas'ın İletişimsel Eylem Kuramı (2001) ile söylem etiği (1991, 1996) çalışmalarının oluşturduğu bu yönerge, kamusal tartışmaları akılcı ve etik ilkeler bakımından değerlendirirken, çevrimiçi etkileşimin doğasını da göz önünde bulundurmaktadır. Yönerge kuramsal temelinin yanında konuy [...]
doaj:be6e43fab35e43c9997b074b793199b3 fatcat:za2wczwrpfdkzliymxgarybjmm