Media społecznościowe w pracy organów ścigania. Nie tylko socmint [chapter]

Paweł Waszkiewicz
2021 Zenodo  
Sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w pracy organów ścigania można podzielić na trzy podstawowe grupy: politykę informacyjną, pracę śledczą oraz wykorzystanie dowodowe. Dominuje ich postrzeganie jako działań śledczych mieszczących się w zakresie pojęciowym SOCMINT. W rozdziale, stanowiącym zarazem wstęp do monografi, zaprezentowane zostały przykłady zastosowania mediów społecznościowych w pracy organów ścigania w Polsce i zagranicą. Omówiono także założenia projektu Media
more » ... owe w pracy organów ścigania (nr 2018/31/B/HS5/01876) fnansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Using social media in law enforcement agencies' work can be divided into three basic groups: information policy, investigative work, and use of evidence. However, it is understood mainly as investigative activities falling largely within the scope of the SOCMINT concept. This chapter, which is also an introduction to the monograph, presents examples of the use of social media in the work of law enforcement agencies in Poland and abroad. The aim and the scientifc goal of the project Social media in the work of law enforcement agencies (No. 2018/31/B/HS5/01876) fnanced by the National Science Center is also presented.
doi:10.5281/zenodo.4624922 fatcat:rl5sghcc7ndqldzjbxbf6qviwa