HERBARTIAN IDEAS IN EDUCATIONAL THEORY AND PRACTICE

N. O. Fedchyshyn, H. I. Klishch, N. I. Yelahina
2017 Медична освіта  
Мета статті – оцінити вплив гербартіанських ідей на освітню теорію і практику.Основна частина. У статті обґрунтовано новий підхід до розв'язання проблеми теорії і практики гербартіанської педагогіки в німецькомовних країнах другої половини ХІХ – ХХ ст. Проаналізовано передумови реформування системи освіти та розкрито оцінку діяльності гербартіанців в історії педагогіки. Виявлено відмінності між поглядами Й.-Ф. Гербарта і гербартіанцями. Установлено, що історія педагогічної думки країн Західної
more » ... мки країн Західної Європи представлена широким спектром різноманітних педагогічних течій та концепцій.Висновки. Зважаючи на особливості дефініцій морально-релігійні уявлення, педагогічний такт, культурно-історичні ступені навчання, встановлено, що гербартіанці акцентували увагу на розвитку дитини відповідно до психологічних законів й рекомендували підбір розумово-розвиваючого матеріалу, слідуючи ідеї про культурно-історичні ступені й на цій основі підготували та обґрунтували по-новому систему навчального плану, що певною мірою суперечило поглядам їх вчителя.
doi:10.11603/me.2414-5998.2017.2.7920 fatcat:iuny2jifdjha7ksqv4v2vx4zaq