Global financial order as a challenge to national security

Miroslav Stevanovic, Dragan Djurdjevic
2016 Ekonomija: teorija i praksa  
Sažetak: U ovom članku, razmatra se činjenica da globalni finansijski poredak rezultira osiromašenjem države i najširih slojeva, a bogaćenjem uskog kruga lica na globalnom i nacionalnim nivoima, koji se već otvoreno samoproklamovao za "elitu", problematizuje u istorijskom kontekstu. Polazna pretpostavka, da finansijski poredak predstavlja kontinuitet elitističkih i nedemokratskih tendencija i, kao takav, generator izazova za nacionalnu bezbednost, podvrgnuta je posmatranju sa tri aspekta. Prvo
more » ... e analiziran primer strukturne uloge Inter-Alfa grupe u globalizaciji finansijske mreže. Zatim smo posmatrali funkcionalni aspekt globalnog finansijskog poretka kao generatora nestabilnosti, kao i strukturalno-funkcionalni problem održivosti aktuelnog poretka globalnih finansija. Konačno, smo pokušali da definišemo ideološki obrazac, iz kojeg proističe razlika između neoliberalnog i liberalnog poretka globalnih finansija. Nalazi potvrđuju polaznu pretpostavku, u dva aspekta: prvo, da aktuelni globalni finansijski poredak sadrži imperijalne elemente; i da faktičku metu tog poretka predstavlja osnovni oblik organizovanja političke zajednice. Iz navedenog sledi da aktuelni globalni finansijski poredak, sam po sebi, generiše izazove za vitalne vrednosti država, odnosno nacionalnu bezbednost. Ključne reči: privatno bankarstvo / elita / imperijalizam / inozaduživanje / primarna emisija UVOD Aktuelni globalni finansijski poredak, u smislu nepodleganja suverenitetu, svoje korene vuče iz perioda borbi frakcija u Veneciji, u XVI veku (Berend, 2013, str, 1 Akademija za nacionalnu bezbednost, Beograd, Kraljice Ane bb,
doi:10.5937/etp1603001s fatcat:ujp4dbr3fzc3dbi4qnutxqxcmy