İntrabdominal Kanama İle Ortaya Çıkan Bir Splenik Arter Anevrizması Olgusu

Gülhan Ertan Akan, Cengiz Erol, Cenk Ersavaş, Sıla Ulus
2019 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
İNTRABDOMINAL KANAMA İLE ORTAYA ÇIKAN BİR SPLENİK ARTER ANEVRİZMASI OLGUSU ÖZET Visseral arter anevrizmaları nadirdir. Splenik arter anevrizmaları en sık görülen visseral arter anevrizmalarıdır. Rüptür ve ölümcül kanama riski taşırlar. Tromboze olduklarında görüntüleme metodları ile gözden kaçabilirler. Bu yazıda batın içi kanama ile prezente olan, tromboze olması nedeniyle ancak tekrarlayan bilgisayarlı tomografi (BT) incelemelerde saptanabilen ve anjiografik incelemede yine tromboze olması
more » ... eniyle tespit edilemeyen splenik arter anevrizmasının, BT ile korele olarak körlemesine embolizasyon ile tedavi edilmesini sunmayı amaçladık. ABSTRACT Visceral artery aneurysms are rare pathologies. Splenic Artery Aneurysms (SAA) are the most common visceral artery aneurysms accounting for 60% to71% of them, with an incidence of 0.7% in the normal population, even though rates as high as 10% have been found on necropsy studies. This aneurysm has a risk of rupture resulting in death. It can be overlooked (missed) on the imaging modalities when it is thrombosed. Here, we present a case of splenic artery aneurysm, which could be diagnosed with repetitive computed tomography (CT) examinations because it was partially thrombosed and overlooked in the 1st CT. The aneurysm was treated with blind embolization in correlation with CT.
doi:10.31067/0.2019.110 fatcat:264ubice2rf4pi56xqg76nva5y