The operating performance of Polish companies changing their stock market
Wyniki operacyjne polskich przedsiębiorstw zmieniających rynek notowań akcji

Anna Wawryszuk-Misztal
2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2015.49.4.649 fatcat:kif4rmx5wfbhtblgfcknzmilqm