Z życia naukowego - Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Młodzież czasów przemian społeczno-kulturowych. Od kontekstów teoretyczno-empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej", Poznań, 14 listopada 2014 roku

Tomasz Herman
2014 Studia Edukacyjne  
Młodzież czasów przemian społeczno-kulturowych. Od kontekstów teoretyczno-empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej" Poznań, 14 listopada 2014 roku Z inicjatywy Zakładu Pedagogiki Społecznej, 14 listopada 2014 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: "Młodzież czasów przemian społeczno-kulturowych. Od kontekstów teoretyczno-empirycznych do praktyki
more » ... ktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej". Jej celem było ukazanie szerokiego spektrum zagadnień dotyczących współczesnej młodzieży. Koncentrowały się one wokół następującej problematyki: -Edukacyjne wybory młodzieży i ich konsekwencje; -Młodzież a kultura współczesna; -Przemiany podstawowych środowisk wychowawczych i ich konsekwencje socjalizacyjno-wychowawcze (np. rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, Kościół, mass media); -Poszukiwanie dobrych praktyk socjalno-wychowawczych. Od tradycji ku nowoczesnym rozwiązaniom. Konferencja składała się z czterech sesji plenarnych, a każda została opatrzona tytułem i myślą przewodnią. Wskazywały one na zakres podejmowanej problematyki w danej części oraz na jej złożoność i bogactwo. Doktor hab. Katarzyna Segiet -Przewodnicząca Komitetu Naukowego -powitała przybyłych gości: przedstawicieli Technische Universität Cottbus -Senftenberg, pracowników naukowych Wydziału, studentów i przedstawicieli praktyki społecznej. Następnie Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik wygłosił krótkie przemówienie otwierające obrady naukowe. Z kolei, dr hab. Katarzyna Segiet wprowadziła wszystkich słuchaczy w problematykę konferencji. W swojej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę, że młodzież oraz kwestia młodości to aktualnie doniosłe zjawisko społeczne, które obecnie stanowi przedmiot żywego zainteresowania wielu badaczy. W dalszej części wypowiedzi zwróciła uwagę, że rozwój wiedzy, wielość nurtów oraz poglądów, niekiedy bardzo zróżnicowanych, na temat młodzieży uzasadnia potrzebę zorganizowanej konferencji, która tworzy tym sposobem przestrzeń do dyskusji na temat powyższych zagadnień. Następnie dr hab. Katarzyna Segiet oddała głos moderatorom konferencji: dr hab. Waldemarowi Segietowi i dr Kamili Słupskiej. Doktor hab. Waldemar Segiet wprowadził słuchaczy w problematykę pierwszej sesji plenarnej konferencji, zatytułowanej: Konstruowanie tożsamości współczesnej młodzieży, której hasłem przewodnim były słowa: Młodzież poszukuje sposobów ekspresji
doi:10.14746/se.2014.32.27 fatcat:6vjxrlvz6zcexpjzfobei7kw4a