Orphanages as social care institutions of children and youth in Ukraine (in 19th and early 20th century)

Vladimir Fomin
2017 ScienceRise Pedagogical Education  
ЗАКЛАДИ СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ (ХІХ -ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) © В. В. Фомін Розглядаються питання організації діяльності закладів суспільної опіки дітей та молоді у ХІХ -початку ХХ століття, де дитячі притулки займали особливе місце. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, енциклопедичних матеріалів, архівних документів виявлено роль держави, щодо поліпшення справи опіки та піклування підростаючого покоління, визначено значимість громадських об'єднань, благодійних
more » ... ганізацій та приватних ініціатив стосовно вирішення проблем дитячої безпритульності, сирітства, злочинності через організацію різних типів закладів суспільної опіки та оновлення змісту їх навчально-виховного процесу з акцентом на морально-духовний аспект і профорієнтацію Ключові слова: опіка, піклування, навчання, виховання, дитячі притулки, заклади суспільної опіки
doi:10.15587/2519-4984.2017.119953 fatcat:l5ygcnerv5ar5koacmrldo6cki